rozwiązanie
Liczbę naturalną t_n nazywamy n-tą liczbą trójkątną, jeżeli jest ona sumą n kolejnych, początkowych liczb naturalnych. Liczbami trójkątnymi są zatem: t_1=1, t_2=1+2=3, t_3=1+2+3=6, t_4=1+2+3+4=10, t_5=1+2+3+4+5=15. Stosując tę definicję: a) wyznacz liczbę t_{17}. b) ułóż odpowiednie równanie i zbadaj, czy liczba 7626 jest liczbą trójkątną. c) wyznacz największą czterocyfrową liczbę trójkątną. Ciąg arytmetyczny. Równanie kwadratowe. Nierówności kwadratowe.