rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których cyfra dziesiątek należy do zbioru {3,4,5,6,7,8}, a cyfra jedności należy do zbioru {0,1,2,3,4}, losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy liczbę dwucyfrową, która jest podzielna przez 4. Prawdopodobieństwo. Reguła mnożenia. Cyfry i liczby.