rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. W trójkącie ABC boki BC i AC są równej długości. Prosta k jest prostopadła do podstawy AB tego trójkąta i przecina boki AB oraz BC w punktach - odpowiednio - D i E. Pole czworokąta ADEC jest 17 razy większe od pola trójkąta BED. Oblicz |CE|/|EB|. Trójkąty podobne. Trójkąt równoramienny. Cecha podobieństwa trójkątów kąt - kąt - kąt.