rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Obrazem prostej o równaniu x-2y+3=0 w symetrii osiowej względem osi Oy jest prosta o równaniu A. -x+2y+3=0 B. -x+2y-3=0 C. x+2y-3=0 D. x+2y+3=0 Symetria osiowa względem osi układu współrzędnych. Równanie ogólne prostej. Równanie kierunkowe prostej.