rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 5. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długości A. 4 i 6 B. 4 i 3 C. 10 i 10 D. 5 i 5 Równoległobok. Nierówność trójkąta. Prostokąt.