Dowolny bok trójkąta ma mniejszą długość od sumy długości pozostałych boków. Na pierwszym rysunku jest trójkąt, którego boki mają długość 3,4,2. Zachodzą więc następujące nierówności: 3<4+2, 4<3+2, 2<3+4. Na drugim rysunku jest trójkąt, którego boki mają długość 2, 5, 6. Następujące nierówności potwierdzają nierówność trójkąta: 6<2+5, 5<2+6, 2<6+5. Na ostatnim rysunku jest trójkąt prostokątny o bokach 3,4,5. Również te boki spełniają nierówność trójkąta: 5<3+4, 4<3+5, 3<5+4.