rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B oraz C. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu, a kąt środkowy AOB ma miarę 82° (zobacz rysunek). Miara kąta OBC jest równa A. 41° B. 45° C. 49° D. 51° Kąty przyległe. Trójkąt równoramienny. Suma kątów w trójkącie. Okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa.