rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 2. Do wykresu funkcji f należy punkt (0,3). Prosta o równaniu x=-2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f. Wartość funkcji $f$ dla argumentu $(−4)$ jest równa A. -2 B. 0 C. 3 D. 4 Argument i wartość funkcji. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Postać iloczynowa. Rozwiązaniem równania x√3 + 2 = 2x-8 jest liczba.