rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Na rysunku przedstawiono \uline{fragment} wykresu funkcji kwadratowej f. Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 2. Do wykresu funkcji f należy punkt (0,3). Prosta o równaniu x=-2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f. Drugim miejscem zerowym funkcji f jest liczba A. -2 B. -3 C. -4 D. -6 Wykres funkcji kwadratowej. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Oś symetrii.