rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Rozwiązaniem równania x√3 + 2 = 2x-8 jest liczba A. 10(2+√3) B. 10/√3-2 C. 10(√3-2) D. √3+10/2. Usuwanie niewymierności z mianownika. Działania na liczbach ujemnych. Wzory skróconego mnożenia.