Zadania: usuń niewymierność (np. pierwiastek) z mianownika ułamka. Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka.