Teoria
rozwiązanie
Usuń niewymierność z mianownika ułamka √7/4∛2 Wzór na pierwiastkowanie. Liczby niewymierne. Ułamki zwykłe.