rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Liczba (7^{5/4} ⋅ 7^{1/4})^{2/3} jest równa A. 7^{5/3} B. 7^1 C. 7^{3/2} D. 7^{10/3} Wzory na potęgowanie. Działania na ułamkach. Dodawanie ułamków. Skracanie ułamków. Mnożenie ułamków.