Zadania  +  Rozwiązania
Dodawanie ułamków zwykłych przez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika i dodaniu liczników.