rozwiązanie
Zadanie: W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 4 cm, a kąt przy niej 30 stopni. Oblicz pole i obwód tego trójkąta. Trójkąt prostokątny. Funkcje trygonometryczne. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Pole trójkąta. Obwód wielokąta.