rozwiązanie
Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku S. Kąty wewnętrzne CAB, ABC i BCA tego trójkąta są równe, odpowiednio, alfa, 2alfa, 4alfa. Wykaż, że trójkąt ABC jest rozwartokątny, i udowodnij, że miary wypukłych kątów środkowych ASB, ASC i BSC tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Suma kątów w trójkącie. Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny.. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym. Kąt wypukły i wklęsły. Ciąg arytmetyczny.