Zadania  +  Rozwiązania
Kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy. Pierwszy rysunek jest ilustracją do tego twierdzenia. Na drugim rysunku jest kąt środkowy o mierze 60 stopni i kąt wpisany oparty na tym samym łuku o mierze 30 stopni. Na trzecim rysunku jest kąt środkowy o mierze 240 stopni i kąt wpisany oparty na tym samym łuku o mierze 120 stopni. Kąt wpisany oparty na średnicy ma 90 stopni.