Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym. Oblicz miary kątów opartych o łuk okręgu.