rozwiązanie
Dla każdej liczby rzeczywistej x, wyrażenie 4x^2-12x+9 jest równe A. (4x+3)(x+3), B. (2x-3)(2x+3), C. (2x-3)(2x-3), D. (x-3)(4x-3). Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.