Zadania  +  Rozwiązania
Liczbę g nazywamy granicą ciągu a_n jeżeli dla każdego dodatniego, dowolnie małego varepsilon, istnieje taka liczba N, że wszystkie wartości a_n o wskaźniku n N spełniają nierówność |a_n-g| < varepsilon