Zadania: Pokaż z definicji granicy ciągu, że lim 1/n = 0, lim n/(n+1).