rozwiązanie
Zadanie 25 z matury czerwcowej 2011 Funkcje trygonometryczne. Trójkąty przystające. Przystawanie wielokątów.