rozwiązanie
Liczba log_1/2 jest równa A. -3, B. -1/3, C. 1/3, D. 4 Wzory do liczenia logarytmów. Definicja logarytmu. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie. Funkcja logarytmiczna.