Teoria
rozwiązanie
Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x+2 wynosi -4, a reszta z dzielenia tego wielomianu przez x-3 wynosi 5. Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez x^2-x-6. Pierwiastek wielomianu. Dzielenie wielomianów. Układ równań.