rozwiązanie
Dla jakich wartości parametru m reszta z dzielenia wielomianu x^{17}-mx^{15}+(m-2)x^{10}+2x+m^2-2 przez dwumian x-1 jest równa 3? Pierwiastek wielomianu. Dzielenie wielomianów. Wzór skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia.