Teoria
rozwiązanie
Oblicz 4^3 * 4^{-2} + 5^{-4} * 5^3 / 9^{-6}:9^{-7} + 0,47^0 Iloczyn potęg. Iloraz potęg. Potęga z wykładnikiem 0. Działania na liczbach ujemnych. Potęga z wykładnikiem 1. Mnożenie ułamków.