Teoria
rozwiązanie
Przedstaw (2/11)^(-1) - (2 1/4)^(-2) / 120 - 0.2^(-3) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. Potęga z ułamkiem w podstawie i ujemnym wykładnikiem. Potęgowanie ułamków.. Odejmowanie ułamków. Mnożenie ułamków. Cześć całkowita ułamka.