rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = {x^4 / prw{3}{x^2+1}} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.