Zadania  +  Rozwiązania
Wzory: Pochodna z liczby. Pochodna z potęgi. Pochodna z ułamka i pierwiastka. Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji.