rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = prw{x^2+5} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.