rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = (3x^2-2prw{x})(2x^4-3prw{3}{x^4}) Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.