rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Podstawą ostrosłupa jest romb, którego przekątne mają długość 4cm i 8cm. Wierzchołek ostrosłupa leży nad punktem przecięcia przekątnych rombu w odległości 6cm od podstawy. Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa. Romb. Ostrosłup czworokątny. Trójkąty przystające. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta.