Teoria
rozwiązanie
Dla jakich wartości parametru m równanie (m+3)x^2-2mx+m+5=0 ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste. Równanie kwadratowe. Delta funkcji kwadratowej. Równania liniowe.