Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem pochodnej funkcji.