Zadanie: znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale.