Lista zadań z największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale.