rozwiązanie
Zadanie: Rozwiąż nierówność sin x >= pierwiastek z 3 przez 2 Wykres i własności sinusa. Równanie trygonometryczne sin x = - p3/2. Zbiory liczbowe.