rozwiązanie
Nierówność z wartością bezwzględną. Zaznaczanie nierówności na osi liczbowej. Część wspólna przedziałów na osi liczbowej. Definicja wartości bezwzględnej. Działania na przedziałach liczbowych.