Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa w postaci iloczynowej -2x(x+1)(x+5)^4(x-3) <= 0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.