Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa w postaci iloczynowej -x^2(x-1) < 0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.