Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa w postaci iloczynowej x(x+1)^2(x-2)^3 >= 0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.