Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie x^3+x^2-9x-9=0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia.