Zadania  +  Rozwiązania
Wariancję n danych liczbowych a1, a2, ..., an liczymy ze wzoru na rysunku. Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem z wariancji. Przykład: Oceny z jakiegoś przedmiotu to 2, 5, 1, 3. Średnia arytmetyczna tych ocen to 2,8. Wariancja wyliczona ze wzoru na rysunku to 2,19, a odchylenie standardowe po spierwiastkowaniu wariancji to 1,5. Wariancja i odchylenie standardowe charakteryzują rozproszenie danych wokół średniej arytmetycznej. Mniejsza wartość odchylenie standardowego oznacza, że więcej jest liczb bliskich średniej arytmetycznej np. dla liczb 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5 średnia arytmetyczna to 3, a odchylenie standardowe jest równe 1,1. Większa wartość odchylenia standardowego oznacza, że rozkład liczb jest bardziej równomierny, więcej jest skrajnych wyników np. dla liczb 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5 , średnia arytmetyczna to 3, a odchylenie standardowe to 1,6.