Wariancja i odchylenie standardowe. Zadania. Liczenie dla zestawu danych statystycznych.