proszę o rozwiązanie nowy80: funkcja y= x2+4x−21 ma współczynniki a=......b=.....c=......wyróżnik wynosi .......,wspólczynnik p=.....,q=... jej postać kanoniczna to y=......a iloczynowa y =....... Ramiona paraboli skierowane są w .......... Wartości ujemne przyjmuje dla xe......................... Wierzchołek paraboli ma współrzędne (, )
4 maj 12:55
4 maj 12:56
4 maj 12:59
ICSP: przecież to funkcja liniowa a nie parabola y = 6x − 21
4 maj 13:53
Jerzy: A parabola jest funkcją ?
4 maj 14:02