geometria analityczna bizi: W układzie współrzędnych dane są punkty A = (2,−2) oraz B = (10,2) . Prosta AB przecina oś OY w punkcie K , prosta prostopadła do prostej AB przechodząca przez punkt A przecina oś OY w punkcie L . Środkiem odcinka AB jest punkt M . Oblicz obwód trójkąta KLM .
27 kwi 00:02
bizi: odpowiedz to: 5+35+210 totalnie nie wiem co tu robić
27 kwi 00:05
wredulus_pospolitus: Krok 1: Wyznaczasz prostą przechodzą przez punkty A i B. Krok 2: Wyznaczasz punkt K. Krok 3: Wyznaczasz prostą prostopadłą do prostej z (1), która przechodzi przez punkt A. Krok 4: Wyznaczasz punkt L. Krok 5: Wyznaczasz punkt M. Krok 6: Liczysz |KL| + |LM| + |KM|
27 kwi 00:18
a7: rysunekrysunek też nie zawadzi emotka
27 kwi 00:23
a7: krok 1 http://matematyka.pisz.pl/strona/1223.html krok 2 do równania z kroku 1 podstawiasz x=0 wychodzi y=... punktK=(0,wyliczonyy) krok3 http://matematyka.pisz.pl/strona/42.html http://matematyka.pisz.pl/strona/2011.html krok4 tak samo jak krok2 do wzoru prostej prostopadłoj do AB przechodzącej przez A wstawiasz x=) otrzymujesz y i punkt L=(0, yL) krok5 http://matematyka.pisz.pl/strona/1750.html krok 6 http://matematyka.pisz.pl/strona/1248.html, obwód równy |LM|+|AM|+|KL| w razie problemów pytaj śmiało, ale teraz już późno i już nie dokończę
27 kwi 00:50
wredulus_pospolitus: A Ty się a7 nie 'dobranockowałaś' ze mną przypadkiem już emotka
27 kwi 01:00
bizi: Dziękuje wam
27 kwi 02:30