matematykaszkolna.pl
I PKM zadanie 4 RubikSon: Wyznacz te wartości parametru s, dla których równania x2+3x+2s=0 i x2+6x+5s=0 mają po dwa różne pierwiastki, przy czym między dwoma pierwiastkami jednego równania znajduje się dokładnie jeden pierwiastek drugiego równania
12 lut 22:03
a@b: rysunek f(x)=x2+6x+5s xw= −3 i g(x)=x2+3x+2s , xw=−1,5 Warunkiem jest: by punkt P−− wspólny obydwu wykresów musi mieć ujemny y zatem: x2+3x+2s=x2+6x+5s ⇒ x= −s i y<0 y=(−s)2+6(−s)+5s<0 s2−s<0 s(s−1)<0 s∊(0,1) ======
13 lut 12:58
a@b: RubikSon Ciężko jest z Tobą pracować! Jesteś niemową ? Na każde zadanie : .............. ni be, ni me , ni kukuryku
13 lut 14:26
a@b: https://matematykaszkolna.pl/forum/397119.html to samo : ni be.............
13 lut 14:27
13 lut 14:28
13 lut 14:28
13 lut 14:29
RubikSon: Halo, halo jestem. Dziękuję ślicznie za wszystkie rozwiązania. Zapłacę w mońkach
13 lut 19:20
a@b: emotka
13 lut 19:44