matematykaszkolna.pl
XV PKM zadanie2 RubikSon: Dany jest czworokąt ABCD wpisany w okrąg. Dwusieczne dwóch przeciwległych kątów tego czworokąta przecięły ten okrąg w punktach E i F. Wykaż, że odcinek EF jest średnicą tego okręgu
12 lut 22:12
ite: rysunek wskazówki do rozwiązania:
 γ γ α α 

+

+

+

= 180o //suma kątów czworokąta wpisanego w okrąg
 2 2 2 2 
− <EAB i <EOB kąty wpisany i środkowy oparte na tym samym łuku teza: |<EOB|+|<BOF|=180o spróbuj rozwiązać
12 lut 23:30