Na rysunkach jest ostrosłup pięciokątny. Długości krawędzi podstawy oznaczyłem jako a, b, c, d, e. Długość wysokości jest H. Ostrosłup sześciokątny ma 6 ścian, 10 krawędzi, 6 wierzchołków. Kąty w ostrosłupie sześciokątnym. Ostrosłup prawidłowy sześciokątny ma w podstawie pięciokąt foremny, a wysokość pada na jego środek, ściany boczne tego ostrosłupa to pięć przystających trójkątów równoramiennych. Objętość i pole całkowite ostrosłupa pięciokątnego liczymy tak samo jak dla wszystkich ostrosłupów. Wzór na objętość ostrosłupa pięciokątnego to V=1/3*Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy, a H długość wysokości. Wzór na pole całkowite to Pc=Pp+Pb, gdzie Pb to pole powierzchni bocznej, czyli suma pól ścian bocznych, które są trójkątami.