rozwiązanie
Dany jest rosnący ciąg geometryczny, w którym a_1=12, a_3=27. a) Wyznacz iloraz tego ciągu. b) Zapisz wzór, na podstawie którego można obliczyć wyraz a_n, dla każdej liczby naturalnej n >= 1. c) Oblicz wyraz a_6. Ciąg geometryczny.