rozwiązanie
Dane są zbiory: A={x: |x-4|>=7}, B={x: x^2>0}. Zaznacz na osi liczbowej: a) zbiór A, b) zbiór B, c) zbiór C=B \ A Definicja wartości bezwzględnej. Działania na przedziałach liczbowych.